Sản phẩm

Dung dịch vệ sinh phụ nữ Lady Gold
Số đăng ký: 14043/22/CBMP-HN
Dạng bào chế: Dung dịch
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 100ml
Bảo Phế An
Số đăng ký: 8611/2021/ĐKSP
Dạng bào chế: viên ngậm
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 6 viên
Thym Pro
Số đăng ký: 4282/2022/ĐKSP
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Thymozin CC
Số đăng ký: 2647/2022/ĐKSP
Dạng bào chế: Siro
Quy cách đóng gói: 20 ống
Jelly Kids Canxi Nano MK7
Số đăng ký: 8837/2021/ĐKSP
Dạng bào chế: Thạch
Quy cách đóng gói: Hộp 15 gói x 12g
Jelly Kids Imudulin
Số đăng ký: 8835/2021/ĐKSP
Dạng bào chế: Thạch
Quy cách đóng gói: Hộp 15 gói x 12g
Đạm dinh dưỡng - Ăn ngủ ngon TST France
Số đăng ký: 2206/2020/ĐKSP
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 30 viên
Emax500 Diamond
Số đăng ký: 8465/2020/ĐKSP
Dạng bào chế: Viên nang mềm
Quy cách đóng gói: 3 vỉ X 10 viên đỏ
TST Mum Platinum - Pure Fish oil
Số đăng ký: 10326/2020/ĐKSP
Dạng bào chế: Viên nang mềm
Quy cách đóng gói: Lọ 30 viên
Canxi MK7 - D3 Nano
Số đăng ký: 6320/2020/ATTP-ĐKSP
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 30 viên
Bảo Cốt An
Số đăng ký: 11262/2020/ĐKSP
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Lọ 30 viên
Bảo Não An
Số đăng ký: 11870/2020/ĐKSP
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Lọ 30 viên, Vỉ 10 viên
0.05434 sec| 2281.328 kb