Sản phẩm

Emax500 Diamond
Số đăng ký: 8465/2020/ĐKSP
Dạng bào chế: Viên nang mềm
Quy cách đóng gói: 3 vỉ X 10 viên đỏ
Đạm dinh dưỡng - Ăn ngủ ngon TST France
Số đăng ký: 2206/2020/ĐKSP
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 30 viên
TST Mum Platinum - Pure Fish oil
Số đăng ký: 10326/2020/ĐKSP
Dạng bào chế: Viên nang mềm
Quy cách đóng gói: Lọ 30 viên
Canxi MK7 - D3 Nano
Số đăng ký: 6320/2020/ATTP-ĐKSP
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 30 viên
Bảo Cốt An
Số đăng ký: 11262/2020/ĐKSP
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Lọ 30 viên
Bảo Não An
Số đăng ký: 11870/2020/ĐKSP
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Lọ 30 viên, Vỉ 10 viên
ANPHAMAX
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Đạm dinh dưỡng ăn ngủ ngon Kids Pro
Số đăng ký: 485/2019/ĐKSP
Dạng bào chế: Siro
Quy cách đóng gói: Hộp 4 vỉ x 5 ống x 10ml
Bảo Phế Nhi
Số đăng ký: 559/2021/ĐKSP
Dạng bào chế: Siro
Quy cách đóng gói: Hộp 20 gói x 10ml, Hộp lọ 100ml
Bổ thần kinh TST Fran
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Gin 1000 TST-France
Số đăng ký: 12498/2020/ĐKSP
Dạng bào chế: Viên nang mềm
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 10 viên
Viên tiểu đêm Bảo Niệu An
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp lọ 30 viên, Hộp 2 vỉ x 10 viên
Jelly Kids Imudulin
Số đăng ký: 8835/2021/ĐKSP
Dạng bào chế: Thạch
Quy cách đóng gói: Hộp 15 gói x 12g
Thymozin CC
Số đăng ký: 2647/2022/ĐKSP
Dạng bào chế: Siro
Quy cách đóng gói: 20 ống
Jelly Kids Canxi Nano MK7
Số đăng ký: 8837/2021/ĐKSP
Dạng bào chế: Thạch
Quy cách đóng gói: Hộp 15 gói x 12g
Thym Pro
Số đăng ký: 4282/2022/ĐKSP
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Bảo Phế An
Số đăng ký: 8611/2021/ĐKSP
Dạng bào chế: viên ngậm
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 6 viên
Bào tử lợi khuẩn BiomaxFibil
Dạng bào chế: Dung dịch
Quy cách đóng gói: Hộp 4 vỉ x 5 ống
Dung dịch vệ sinh phụ nữ Lady Gold
Số đăng ký: 14043/22/CBMP-HN
Dạng bào chế: Dung dịch
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 100ml
Nước súc miệng thảo dược Oral Clean
Số đăng ký: 14044/22/CBMP-HN
Dạng bào chế: Dung dịch
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 250ml
0.03877 sec| 2326.313 kb